نوسازی کابینت با برچسب کابینت

برچسب کابینت

بدون تعویض کابینت، کابینت‌های خود نوسازی نمایید تعویض کابینت‌های آشپزخانه هزینه زیادی دارد و علاوه بر هزینه باید زمان زیادی را صرف پیداکردن کابینت‌ساز، کشیدن نقشه، خالی نمودن کابینت‌های قبلی نمایید و چند روز یا چند هفته نمی‌توانید از آشپزخانه استفاده نمایید. فروش برچسب کابینت نداریم لطفا تماس نگیرید. نوسازی کابینت‌های قدیمی با برچسب کابینت …

نوسازی کابینت با برچسب کابینت بیشتر بخوانید »